Oferta

Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Dwudziestka” jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny 6:30 do 16:30.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci:

 • język angielski ,
 • rytmika,
 • gimnastyka korekcyjno-ogólnorozwojowa,
 • tańce,
 • szachy (dla dzieci z grupy IV, oraz dla dzieci z grypy III które wykazują zainteresowanie),
 • Aikido (dodatkowo płatne),

 

Zajęcia specjalistyczne:

 • zajęcia logopedyczne (z elementami logorytmiki, indywidualne i grupowe),
 • terapia neurologopedyczna,
 • terapia integracji sensorycznej,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • komunikacja w języku migowym (nauczyciel z umiejętnością języka migowego – terapia indywidualna),
 • zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe),
 • zajęcia rehabilitacyjne,
 • Oprócz tego dzieci z najstarszych grup mogą uczestniczyć w zajęciach z religii.

 

Co roku pod koniec maja, organizujemy również wyjazd dzieci na Zielone Przedszkole do Pobierowa  ?

 

img_7544Oferujemy również alpakoterapię – która opiera się na współpracy terapeuty i dziecka z alpaką.

Takie działania terapeutyczne służą poprawie samopoczucia dzieci w sferach: społecznej, emocjonalnej, poznawczej i fizycznej. Alpaki zaprzyjaźniają się zarówno z innymi zwierzętami, jak i z człowiekiem. Szczególnie pozytywne nastawienie mają do dzieci. Zwierzęta te dają się głaskać i przytulać, a sam ich wygląd wzbudza sympatię, gdyż wyglądają jak żywe maskotki.

img_7626

 

 

 

Kształcenie specjalne

Do przedszkola przyjmowane są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną na wniosek rodziców. Orzeczenie gwarantuje dzieciom szeroki zakres pomocy. Przedszkolny Zespół Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej na podstawie orzeczenia przygotowuje indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny obejmujący:

 • zajęcia z pedagogiem specjalnym,
 • zajęcia z terapii pedagogicznej,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia neurologopedyczne,
 • zajęcia z psychologiem,
 • terapie integracji sensorycznej,
 • rehabilitację.

 

Częstymi gośćmi w przedszkolu są profesjonalni artyści:

 •  iluzjoniści,
 • teatrzyki kukiełkowe i lalkowe,
 • artyści teatralni,
 • aktorzy scen wrocławskich, warszawskich, lubuskich, szczecińskich, wałbrzyskich itd.

Organizujemy:

 • wyjścia do kina,
 • wycieczki autokarowe,
 • mikołajki,
 • zabawy,
 • Dzień Dziecka i inne.

 

Harmonogram pobytu dziecka w przedszkolu określa poniższy plan:

6:30 – 8:00 – Witamy w przedszkolu. To czas swobodnej aktywności dziecka pod okiem nauczyciela, pozwalający na rozwój kreatywności, wyobraźni jak również umiejętności społecznych dzieci.

8:00 – 8:30 – Przygotowanie się do śniadania. Porządkowanie zabawek                              i książek, wdrażanie i kształtowanie nawyków higienicznych, zachowań prozdrowotnych oraz czynności samoobsługowych.

8:30 – 9:00 – Wspólne pożywne śniadanie, które dostarcza dzieciom  energii niezbędnej do dalszej części dnia.

9:15 – 11:00 – Czas na zajęcia programowe i dodatkowe:

 • Zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój intelektualny i społeczny
 • Zajęcia rozwijające kreatywne myślenie i twórczość artystyczną
 • Zabawy na świeżym powietrzu i spacery
 • Zajęcia rytmiczne (śpiew i taniec)
 • Nauka języka angielskiego
 • Logoterapia
 • Gimnastyka korekcyjna

11:00 – 12:00 –  Udział w licznych formach aktywności kształtujących umiejętność współpracy i działania w grupach. Przygotowanie do obiadu.

12:30 – 14:30 – Czas na wyciszenie i odpoczynek. Dla młodszych dzieci to czas „leżakowania”, a dla starszych to czas na wspólne czytanie książek oraz rozwijanie percepcji słuchowej.

14:30 – Pora podwieczorku.

15:00 – 16:30 – Czas na swobodną zabawę pod okiem nauczyciela.