Plan dnia

Harmonogram pobytu dziecka w przedszkolu określa poniższy plan:

6:00 – 8:00 – Witamy w przedszkolu. To czas swobodnej aktywności dziecka pod okiem nauczyciela, pozwalający na rozwój kreatywności, wyobraźni jak również umiejętności społecznych dzieci.

8:00 – 8:30 – Przygotowanie się do śniadania. Porządkowanie zabawek i książek, wdrażanie i kształtowanie nawyków higienicznych, zachowań prozdrowotnych oraz czynności samoobsługowych.

8:30 – 9:00 – Wspólne pożywne śniadanie, które zaopatrza dzieci w energię niezbędną do dalszej części dnia.

9:15 – 11:00 – Czas na zajęcia dydaktyczne jak również na zajęcia dodatkowe. Dzieci śpiewają oraz tańczą na rytmice, budują poprawną postawę podczas gimnastyki. Uczą się języka angielskiego, rozwijają wyobraźnię i zdolności manualne. Zajęcia z logoterapii i zajęcia z panią psycholog. Dzieci podejmują aktywność na powietrzu,  spacery.

11:00 – 12:00 – Dzieci inspirowane przez nauczycielki biorą udział w licznych formach aktywności, kształtując umiejętność współpracy i działania w grupach. Przygotowanie do obiadu.

12:30 – 14:30 – Czas na wyciszenie i odpoczynek. Dla młodszych dzieci to czas „leżakowania” a dla starszych to czas na wspólne czytanie książek oraz rozwijanie percepcji słuchowej poprzez słuchanie odpowiedniej muzyki i słuchowisk.

14:30 – Pora podwieczorku, który posłuży uzupełnieniu sił.

15:00 – 16:30 – To czas wspólnej zabawy i oczekiwania na Rodziców 🙂 .